aziendacasevecchie.it

što je izlučivanje

gdje naći kurvu u osijeku

gdje naći jmbg

kako ukiseliti paprike

pitaju me što sam sama

kaufland popust igračke

pevec vikend akcija

drvo zivota kao poklon

aliatic poklon bon

čudesne zvijeri i gdje ih naći pdf

pennsylvania loto 5/30

Izlučivanje je proces odstranjivanja otpadnih produkata metabolizma, viška vode, ... Jednostanični organizmi otpadne tvari izlučuju preko površine stanice, ... Izlučivanje ili ekskrecija je proces odstranjivanja otpadnih produkata metabolizma i drugih beskorisnih tvari. To je esencijalan proces kod svih oblika ... Odabiranje i izlučivanje gradiva. Postupak odabiranja i izlučivanja gradiva reguliran je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) i ... Jul 26, 2002 — Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji vrednovanja arhivskoga gradiva, kategorizacija stvaratelja, izradba popisa arhivskoga ... Sep 25, 2020 — b) izlučivanje je postupak kojim se iz cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je ... obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, ... Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02) te temeljem članka 17. stavka 1 Pravilnika o zaštiti i čuvanju ... Izlučivanje je postupak kojim se iz neke cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je ... a registraturno gradivo s rokovima čuvanja do postupka izlučivanja. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog ... Propisi određuju da se vrednovanje i izlučivanje gradiva provodi u suradnji s ... by S Bačić · 1972 — općih odredaba koje su se odnosile na čuvanje i odabiranje i izlučivanje ... još nije doneseno Uputstvo o odabiranju i izlučivanju registraturne građe. by V Babić — Proces odabiranja i izlučivanja arhivske građe je vrlo praktičan i važan postupak u svakodnevnom radu. Možemo ga analizirati na mikro i ... 11 Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanju arhivskoga ... odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i registraturnoga ... postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj: 90/02) i članka 21. ... obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje. odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i ... registraturnog gradiva; redovito periodički izlučivati gradivo kojemu su istekli rokovi ... Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga ... izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva koje je ... -Pravilnik o vrednovanju te postupku izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02.) ... izlučivanje je postupak kojim se iz cjeline gradiva izdvajaju jedinice ... odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva koje je ... sređuje, odabire i izlučuje, održava i osigurava od oštećenja, ... izlučivanje zaštita i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva koje je ... redovito periodički izlučivati gradivo kojemu su istekli rokovi čuvanja,. izlučivanje, korištenje i zaštita arhivskog i dokumentarnog gradiva koje je nastalo, ... do predaje Državnom arhivu u Zagrebu odnosno do izlučivanja. Jun 9, 2021 — izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog ... i) izlučivanje je postupak kojim se iz cjeline gradiva izdvajaju ... pretvorbe, korištenja i izlučivanja dokumentarnog gradiva, ... (12) Izlučivanje je postupak kojim se iz neke cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je ... Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva („Narodne ... odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i ... izlučivanje i odabiranje predaja i pobiranje dokumentarnog i arhivskog gradiva infrastruktura informacijskog sustava i upravljanje te mogućnost. postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (“Narodne novine”, broj: 90/02.) ... Izlučivanje je postupak kojim se iz Pismohrane izdvaja dokumentacija ... Izlučivanje je postupak kojim se iz neke cjeline gradiva izdvajaju jedinice ... članka 7. ovoga Pravilnika i provođenja postupka odabiranja i izlučivanja. postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva ("Narodne novine“ broj: ... izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i registraturnog gradiva koje ... Dec 22, 2016 — izlučivanja arhivskog gradiva ("Narodne novine" br. ... izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i registraturnog gradiva koje je ... odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i dokumentarnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Doma zdravlja ... odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje javnog arhivskog gradiva i javnog dokumentarnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u ... Izlučivanje i odabiranje dokumentarnog gradiva obavlja se na temelju Posebnog ... Arhivsko gradivo predaje se tek nakon provedenog odabiranja i izlučivanja, ... Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne ... način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, ... izlučivanje. im. s. jd. definicija. oslobađanje iz organizma škodljivih i organizmu nepotrebnih tvari i otpadnih proizvoda metabolizma. vrela. istoznačnice. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja ... čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i. Povjerenstvo izrađuje popis gradiva predloženog za izlučivanje, a temeljem Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN ... Izlučivanje i izlučivanje uključeni su u kretanje ili prolazak materijala u tijelu. Oba su procesa važna u održavanju homeostaze tijela. gradiva, način korištenja gradiva, postupci vrednovanja, izlučivanja, ... korištenje, obradu, vrednovanje i izlučivanje dokumentacije, vodi evidenciju i ... (3) Uvjeti i način čuvanja, obrade, vrednovanja, izlučivanja i predaje javnog arhivskog i dokumentarnog gradiva te način provjere stručne osposobljenosti za ... Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga ... Zatim se provjerava jesu li za gradivo predloženo za izlučivanje istekli rokovi ... Izlučivanje zajedničkog faktora. Povratak na popis lekcija - matematika 6 ... Primjer 1.: Izluči zajednički faktor pa izračunaj: Click to download. izlučivanja arhivskog i registraturnog gradiva Doma zdravlja Čakovec (u daljnjem ... redovito periodički izlučivati gradivo kojem su istekli rokovi čuvanja,.
Bing Google